Om Snoezelhuset

Snoezelhuset i Gentofte er et sanseoplevelseshus til gavn for borgere med særlig behov for at få kontrollerede stimuli.

Billede af gangen i Snoezelhuset med lys

Snoezelhuset er delt op i fire rum og en gang, der hver især byder på forskellige kontrollerede stimuli, så sanserne vækkes eller dæmpes.
Læs om rummene her

Brug af huset

Anvendelse af Snoezelhuset er baseret på, at brugeren kommer med en hjælper, som sammen gør brug af huset på egen hånd. Eneste forudsætning er, at hjælperen først skal have et introforløb på halvanden time i at bruge Snoezelhuset. Som bruger og hjælper kan du løbende få rådgivning og vejledning af personale i Snoezelhuset.
Læs mere om, hvordan man bruger huset

Hvad koster det?

Snoezelhuset drives som delvist takstfinansieret tilbud. Det vil sige, at man som bruger kan søge sin kommune om betaling af en del af taksten i henhold til Servicelovens § 102., mens man selv skal betale resten. Giver kommunen ikke betalingstilsagn, kan man selv betale det fulde beløb.
Se Snoezelhusets priser

Snoezelhuset er organisatorisk placeret under Center for Specialterapi, som tilbyder ergo- og fysioterapi til voksne mennesker med nedsat funktionsevne og særlige behov. Snoezelhuset og Center for Specialterapi er en del af  Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret for mennesker med særlige behov i Gentofte Kommune. 

Læs mere om Center for Specialterapi på www.centerforspecialterapi.dk

Læs mere om Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret på www.jacinfo.dk

Center for Specialterapi

Center for Specialterapis logo

Det er ergoterapeuter fra Center for Specialterapi, der behandler i snoezelhuset.