Organisationsændring

Center for Specialterapi har overtaget Snoezelhuset

Pr. 1. januar 2017 overgik Snoezelhuset til Center for Specialterapi (CFS), da Snoezelhusets mangeårige medarbejder Marian Fyrkilde søgte nye udfordringer.

CFS er et specialiseret ergo- og fysioterapeutisk tilbud til voksne med funktionsnedsættelser, og fremover er det ergoterapeuterne fra CFS, der varetager den daglige drift af Snoezelhuset.

Alle henvendelser omkring Snoezelhuset er fortsat på mail: snozelhuset@gentofte.dk eller tlf. 3998 7929, hvor det er muligt at lægge en besked på telefonsvaren.

Læs mere om Center for Specialterapi her