Hvad er snoezelen?

Snoezelen er et hollandsk ord og er sat sammen af to ord, der betyder at 'snuse' og 'døse'.

Snoezelen stammer oprindeligt fra Holland, hvor en gruppe pædagoger i midten af 70’erne udviklede specielle sansehuse for fysisk- og psykisk handicappede, som i deres hverdag ikke kunne opnå tilstrækkelige sanseoplevelser pga. deres forskellige handicaps. Snoezelhuse er specielt designet til, at de kan aktivere og dæmpe sanser.

At snuse og døse

Ordet Snoezelen er et sammensat ord af to hollandske ord "snuffelen" og "doezelen", som betyder henholdsvis at snuse og at døse. Snoezelhuse bygges op med både "snuserum" og "døserum", hvor sanserne henholdsvis kan stimuleres og vækkes eller få ro og slappe af.

Snoezelen i Danmark

Det første snoezelhus kom til Danmark i slutningen af 1980'erne i Resenbro ved Silkeborg i tilknytning til en specialbørnehave og et børnehjem. Siden er der skudt flere huse op rundt om i Danmark, bl.a. i Mariager, Maribo, Skanderborg og Gentofte.

Snoezelen i udlandet

Fra Holland har Snoezelkonceptet spredt sig ud over Europa, specielt i England, Sverige og i Norge. I alle engelsktalende lande kaldes snoezelhusene "Multisensory Environments".

Specielt i Sverige og England anvender de i stigende grad rammerne i snoezelhusene til målrettet terapeutisk behandling, hvor personalet overvejende består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer og specialpædagoger.