Hvad kan snoezelen?

Sanseoplevelser via snoezelen kan være med til, at brugeren bliver bedre til kontakt, kommunikation og til at indgå i sociale sammenhænge i hverdagen.

Snoezelhuset er et multisensorisk miljø til mennesker med sanseforstyrrelser, der er indrettet til at give dig som bruger specielle sanseoplevelser. Sanseoplevelser, der sigter mod at lindre psykisk og fysisk smerte, give velvære og lyst til at udvikle færdigheder og få nye oplevelser. 

Effekt i dagligdagen

I Snoezelhuset stimuleres brugernes sanser målrettet og gradueret på deres egne præmisser. Snoezelhusets metodik og effekter bevirker, at man ved gentagende besøg i højere grad kan kapere de sanseindtryk, man dagligt møder.

Hvorfor sansestimulering?

Mange brugere af Snoezelhuset lærer at blive mere bevidste, opmærksomme og nærværende, når de bliver sansepåvirket i et tilpasset og fortroligt miljø som i Snoezelhuset. Brugerne oplever en højere grad af sindsro og får en bedre mulighed for at kontrollere tanker og følelser. De bliver mindre selvskadende og udadreagerende og flere oplever, at de sover bedre om natten. 

Arousel kan sænkes eller øges

Snoezeleffekterne kan også være med til at øge eller sænke arousel, som mange mennesker med sanseforstyrrelser har brug for (arousel er en slags vågenhed; en energiforsyning, der sørger for, at der hele tiden er energi i passende mængder i forhold til en given opgave, og som hænger sammen med personens parathed til at handle og til effektiv informationsbearbejdning).

Hvordan bliver man sansepåvirket?

Sansestimuleringen i Snoezelhusets rum opnås ved at bruge forskellige effekter med forskellig styrke, alt efter hvilke stimuli de skal give brugeren. De effekter, der primært bruges i Snoezelhuset, er lys, farver, lyde, musik, dufte, vandsenge, kuglebade og hængekøjer. Derudover er der mange materialer til rådighed, man kan føle på og udforske, og som stimulerer følesansen.

Kommunikation

En af de store fordele ved Snoezelen er, at den ikke er afhængig af verbal kommunikation. Sproget er berøring, bevægelser, reaktioner og ændringer i mimik. 

Udvikling af gode relationer

Når hjælperen/ omsorgspersonen går ind i sanseoplevelsen sammen med brugeren, bliver handlingen, udover selve sanseoplevelsen, også en rolig opbygning af social relation imellem de to parter.

Gennem denne samhandling/delagtighed i det stemningsfyldte rum hvor, farver, lys, lyd vibration opleves i en tæt interaktion, skabes der muligheder for følelsen af samhørighed, denne følelse har stor betydning for udvikling af betydningsfulde relationer mennesker imellem.

Ligeværd

Snoezelhuse er i sit oprindelige koncept ikke betegnet som egentlig behandling, men som et sted, hvor brugeren og hjælperen, det vil sige pårørende eller personale, kan være sammen på en anderledes måde. Gensidig oplevelse og ligeværdighed er to vigtige begreber i Snoezelen.