Den interoceptive sans

Den interoceptive sans kaldes også vores indre kropssans. Den er vores skjulte sans og har betydning for vores evne til at mærke, forstå og tolke på signaler og sansninger fra kroppen. 

Når vi modtager beskeder fra vores interoceptive sans som fx smerte, sult, tørst, kulde, hjertebanken eller spændte muskler, vil vi typisk regulere vores respons og adfærd derefter. 

Hvis man fx mærker, at man skal tisse, vil man automatisk finde et toilet. Men hvis man har udfordringer med denne sans, kan det betyde, at man enten ikke kan mærke, at man at man skal tisse, eller at dette signal kommer til udtryk på en anden måde, fx ved en følelse af generelt ubehag og utryghed. Men i virkeligheden er det bare fordi, man skal tisse. Men når der er en ubalance i forhold til den interoceptive sans, kan vigtige informationer gå tabt eller mistolkes, hvilket kan få konsekvenser for vores helbred og trivsel.