Muskel-ledsansen

Muskel-ledsansen kaldes også den proprioceptive sans. Muskel-ledsansen er beliggende i muskler, led og sener i kroppen, hvor den registrerer kroppens position og bevægelse i forhold til tyngdekraften.

Billede af rum med rund gynge

Muskel-ledsansen registrerer også leddenes stilling; om det fx er bøjet eller strakt.

Muskel-ledsans-input virker beroligende og organiserende på de stimuli, der strømmer til. Problemer med muskel-ledsansen kan komme til udtryk som manglende eller forstyrret kropsopfattelse.

Vækning af sanserne

Det røde rum er et 'snuse' og mere aktivt rum med mulighed for høje og stærke lyde, der kan vække sanserne.