Muskel-ledsansen

Muskel-ledsansen kaldes også den proprioceptive sans. Muskel-ledsansen er beliggende i muskler, led og sener i kroppen, hvor den registrerer kroppens position og bevægelse i forhold til tyngdekraften.

Muskel-ledsansen registrerer også leddenes stilling; om det fx er bøjet eller strakt.

Muskel-ledsans-input virker beroligende og organiserende på de stimuli, der strømmer til. Problemer med muskel-ledsansen kan komme til udtryk som manglende eller forstyrret kropsopfattelse.

Vækning af sanser med Snoezelen

Det røde rum i Snoezelhuset er et 'snuse' og mere aktivt rum med mulighed for høje og stærke lyde, der kan vække sanserne.