Sanseinput

Der er tre forskellige måder, vi mennesker kan få sanseinput på; Sanseunderholdning, sansestimulering og sanseintegration. 

Sanseunderholdning 

Sanseunderholdning - usorteret 'sansebombardement' sker, fx når man er en tur i Tivoli eller bare går en tur på gaden. Sanseinputtene fra lyd, lugt, bevægelse mv. kommer uorganiseret til én. Hvis man har problemer med at sortere sanseindtryk, fx på grund af en hjerneskade, kan sådan et sansebombardement være mere til skade end til gavn.

Sansestimulering 

Sansestimulation dækker generel stimulering af alle sanser, og er det sanseinput, der oftest gives passivt til brugeren i et kontrolleret miljø, så brugeren får tid og ro til at bearbejde de forskellige indtryk. Et ophold i Snoezelhuset vil oftest være af denne slags.

Sanseintegration

Begrebet bruges forskelligt af forskellige faggrupper. Ergoterapeuter forstår det som målrettet og specifik træning og behandling af defekte eller dårligt fungerende sanser. Sanseintegrationsbehandling kræver en grundig undersøgelse af brugerens problemer, ressourcer og behov, før en specifik behandling kan planlægges og udføres. Pædagoger bruger begrebet mere bredt. Sanseintegration kan fx være en del af aktiv læring, hvor miljøet tilrettelægges på en måde, så brugerne får udviklet deres sanser.