Hvem kan bruge Snoezelhuset?

Snoezelhuset kan bruges af alle, men især mennesker der er sanseudfordret kan have brug for særlige stimuli for, at hjernen kan bearbejde det, de mærker, ser eller hører.

Snoezelhuset er indrettet til gavn for alle aldersgrupper. Mennesker, der har gavn af snoezelen, har generelt udfordringer med opfattelsen og bearbejdningen af sansepåvirkninger. 

I Snoezelhuset kan omgivelserne tilpasses den enkeltes måde at bearbejde sanseindtryk på.

Målgruppe

Snoezelhusets primære målgruppe er børn, unge og voksne mennesker med multiple handicap som fx fysisk og psykisk udviklingshandicap, autisme, demens, apoplexi, downsyndrom, stress, indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, psykiske lidelser, traumatisk hjerneskade, urolig og udadreagerende adfærd samt kronisk syge, der har brug for smertelindring.

Målgruppen er også mennesker uden handicap, som har brug for en pause eller et "åndehul" i hverdagen.

Borgere fra alle kommuner kan benytte Snoezelhuset.

Kræver ingen visitation

Det kræver ingen lægehenvisning eller visitering for at bruge huset. Men det kræver, at brugerens hjælper har fået en introduktion til, hvordan huset bruges. Vi holder løbende introduktionsforløb til hjælpere.
Læs mere om introduktion til brug af Snoezelhuset her.