Hvem kan bruge Snoezelhuset?

Snoezelhuset kan bruges af alle, men især mennesker der er sanseudfordret kan have brug for særlige stimuli for, at hjernen kan bearbejde det, de mærker, ser eller hører.

Snoezelhuset er indrettet til gavn for alle aldersgrupper. Mennesker der har gavn af snoezelen har generelt problemer med opfattelsen og bearbejdningen af sansepåvirkninger. Det kan afspejle sig i deres adfærd og hverdag ved, at de enten lukker omverdenen ude eller overreagerer på sanseindtryk.

Målgruppe

Snoezelhusets målgruppe er børn, unge og voksne mennesker med multiple handicap som fx fysisk og psykisk udviklinghæmning, autister, demente, apoplexiramte, personer med downsyndrom, stress, indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, psykiske lidelser, traumatisk hjerneskade, urolig og udadreagerende adfærd mv.. 

Borgere fra alle kommuner kan benytte Snoezelhuset.

Kræver ingen visitation

Det kræver ingen lægehenvisning eller visitering for at bruge huset. Men det kræver, at brugerens hjælper har fået en introduktion til, hvordan huset bruges. Vi holder løbende introduktionsforløb til hjælpere.
Læs mere om introduktion til brug af Snoezelhuset her.