Hvordan bruges Snoezelhuset?

Når man har booket en tid i huset, har man huset for sig selv i den periode. Der er fri adgang til at bruge hele Snoezelhuset med alle snoezelrum. Dog er kuglerummet pt. lukket på grund af COVID-19.

Billede af ledninger med lys

Brugeren skal altid have egen ledsager med, som på forhånd har fået en introduktion i, hvordan Snoezelhusets rum og effekter fungerer, og hvordan og hvilke stimuli der bliver aktiveret i de forskellige rum.

Introduktionsforløb til hjælper

Inden man kommer og bruger huset, skal ledsageren have været på et introduktionsforløb i brug af Snoezelhuset. Introduktionen bliver givet af en terapeut fra huset. Vær opmærksom på, at det altid er nødvendigt med tidsbestilling - både til introduktionforløb og til at bruge Snoezelhuset.

Se mere om hvordan man melder sig til introduktionsforløb samt andre praktiske oplysninger under 'Booking af tider' i boksen i højre side.

Nøgler

Når I har booket tid i Snoezelhuset lejer I en briknøgle for 100 kr., som bliver aktiveret til at virke i det tidsrum, I har Snoezelhuset. Nøglen kan ikke bruges uden for den bookede tid. Når I afleverer nøglen tilbage, får I depositumet på 100 kr. tilbage.

Læs her om de særlige retningslinjer i Snoezelhuset i forbindelse med COVID-19

Der gælder særlige retningslinjer for brug af Snoezelhuset i forbindelse med COVID-19.

Hvad kan snoezelen?

Billede af trommestikker

Sanseoplevelser kan gøre brugeren bliver bedre til kontakt, kommunikation og til at indgå i sociale sammenhænge i hverdagen.