Saturn - det lyse rum

Det lyse rum er et ’snuserum’, hvor du aktivt får stimuleret dine nærsanser.
OBS: Saturn er et nyt rum i Snoezelhuset og er ved at blive sat i stand og indrettet. Åbner i år 2024.

Billede af rum i Snoezelhuset, der er ved at blive sat i stand

Nærsanserne bliver stimuleret

I det lyse rum vil der være fokus på at stimulere nærsanserne gennem fysisk bevægelse af kroppen. Dette er med til at øge kropsbevidstheden og skabe ro i sansesystemet.

Herudover vil der, gennem afdæmpede farvevalg, være fokus på ikke at overstimulere fjernsanserne.