Snoezelgangen

Snoezelgangen er et snuserum, og er det første man møder, når man træder ind i Snoezelhusets indre.

Gangen i snoezelhuset fungerer som et snoezelrum på lige fod med de andre rum i huset. Snoezelgangen kan være oplyst på to forskellige måder; Enten blødt oplyst af et gulligt lys eller skarpt oplyst af neonrør, alt efter hvad man har brug for. Snoezelgangen er et ’aktivt’ rum, hvor man skal røre, slå på tromme etc. for at opnå stimuli.

Trommebænken

I snoezelgangen står en trommebænk i træ, som man både kan spille og sidde på. Når man sidder på trommen, mens man spiller, kan man mærke vibrationerne fra trommen, der forplanter sig rundt i kroppen. Man kan også være flere om at spille på trommen samtidig, som skaber en relation om at lave noget sammen, mens man lytter til de lyde, man frembringer i fællesskab. At trommen er af træ giver afrundede, rare lyde for ørene.

Et spejl der kan trylle

På den ene væg hænger et tryllespejl, hvor man kan ændre på sit spejlbillede. Ved at skrue på spejlet ændres ens spejlbillede, og man kan se sig selv antage forskellige former i spejlet. Ændringerne i spejlet kommer, når man laver en aktiv indsats ved at skrue på spejlet.

Sjove lyde

På en anden væg i snoezelgangen, hænger en lydvæg med 64 forskellige menneske- og dyrelyde, hvor man selv vælger og kan ændre på lydene. Der er først otte lydindgange og efter, at man har valgt én af de otte indgange, er der yderligere mulighed for at vælge otte andre lyde.